המערכת עומדת בתקן אבטחה
PCI-DSS Level 1 ומוגנת בפרוטוקול
SSL של תקשורת מאובטחת ומוצפנת.
כל הזכויות שמורות לחברת Z-Credit